Jakość: od makulatury do testlinera

Jakość testlinerów z Niederauer Mühle spełnia najwyższe wymagania. Stała optymalizacja procesów produkcyjnych pozwala nam dostarczać produkty o wysokiej jakości.

Pracownicy

Niederauer Mühle przykłada wysoką wagę do wykształcenia i dalszego szkolenia swoich pracowników. Jakość każdego produktu jest tak wysoka, jak umiejętności ludzi, którzy brali udział w jego produkcji. Wysokie standardy jakości pracy mają bezpośrednie przełożenie na finalny produkt.

Maszyny papiernicze

Dzięki regularnym inwestycjom produkowane przez nas papiery wytwarzane są przez doskonale do tego przygotowane maszyny papiernicze. Nowoczesne urządzenia sterują całym procesem produkcyjnym, a wszystkie etapy produkcji są nadzorowane „online”. Umożliwa to unikanie błędów i wczesne wykrywanie potencjalnych problemów. W efekcie powstające testlinery zachowują niezmiennie wysoką jakość.

Zarządzanie jakością

Wszystkie etapy produkcji, począwszy od momentu przyjęcia zamówienia aż po moment załadunku papieru na środek transportu, poddawane są surowej kontroli. Fabryka Niederauer Mühle posiada certyfikat ISO 9001:2008 i gwarantuje, że jej pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie stosowania odpowiednich procedur.

Ponadto firma posiada certyfikat ISO 14001:2004 zarządzania środowiskowego. Na tej podstawie analizowany jest przepływ materiałów i energii w firmie. Papiernia przywiązuje ogromną wagę do właściwego gospodarowania wszelkiego rodzaju zasobami. Dlatego posiada również system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001:2011.

Surowce

Testlinery z wierzchnią warstwą z masy bielonej produkowane są wyłącznie z makulatury. W trakcie nowoczesnego procesu makulatura jest przetwarzana i przerabiana na nowy testliner o wysokiej jakości. Stopień bieli, gładkość i wytrzymałość produktów Niederauer Mühle spełniają wysokie wymagania nowoczesnych technik drukarskich.

Zastosowanie w procesie produkcji wysokich norm pozwola też chronić nasze zasoby naturalne. W roku 2011 papiernia Niederauer Mühle została certyfikowana w oparciu o standard kontroli pochodzenia produktu (FSC® Chain-of-Custody Standard (FSC-C105819)).