Stopka redakcyjna

Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH
Windener Weg 1
52372 Kreuzau
NIEMCY

Telefon: +49 (0) 02422 9494-0
Faks: +49 (0) 02422 94 94 37

mail(at)niederauer-muehle.de

 

Dyrektor: Holger Autenrieb, Stephanie Zanders, Manfred Meyer, Markus Körner
Rejestr gospodarczy Düren HRB 632
Urząd skarbowy Düren, NIP 207/5729/0059
VAT DE 813991045


Osoba odpowiedzialna w rozumieniu niemieckiej Ustawy o telemediach:
Fabryka papieru Niederauer Mühle GmbH
Reprezentowana przez p. Stephanie Autenrieb

1. Informacje o ochronie danych osobowych: patrz link


2. Treść oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wysunięte przeciwko autorowi, które odnoszą się do szkód materialnych lub intelektualnych, spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub przez wykorzystanie nieprawidłowych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie doszło do dającego się udowodnić umyślnego lub rażąco lekkomyślnego zachowania świadczącego o winie.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania części tych stron lub całej oferty lub czasowego bądź całkowitego zaprzestania ich publikowania bez specjalnego powiadomienia.

 

3. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron internetowych firm trzecich („linków“), które wykraczają poza zakres odpowiedzialności autora, zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności możliwe byłoby tylko w takiej sytuacji, gdyby autorowi znane były treści i miałby techniczną możliwość zapobiegania publikacji treści niezgodnych z prawem.

 

Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w chwili umieszczenia linku na jego stronie, strony, do których prowadził link, nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę i treść lub prawa autorskie stron, do których prowadzą linki/odnośniki. Dlatego niniejszym wyraźnie się dystansuje od wszystkich treści na wszystkich stronach, do których prowadzą linki/odnośniki, a które zostały zmienione po umieszczeniu linków na stronie autora. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich umieszczonych na stronie internetowej autora linków i odnośników, a także wpisów osób trzecich w stworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, w szczególności za szkody powstałe wskutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji przedstawionych w taki sposób, ponosi sam właściciel strony, do której prowadzi odnośnik, a nie osoba, która poprzez linki jedynie odnosi się do danej publikacji.

 

4. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać we wszystkich publikacjach praw autorskich do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać wykonane przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencji wideo i teksty, lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które nie posiadają licencji.

Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i chronione przez osoby trzecie znaki marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązujących praw do znaków towarowych oraz prawom własności zarejestrowanych właścicieli. Wyłącznie na podstawie zwykłego wymienienia nie można wyciągać wniosku, że znaki marek nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawo autorskie do opublikowanych, utworzonych przez samego autora, obiektów pozostaje wyłącznie po stronie autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 

5. Obrazy i źródło zdjęć

Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH

Ronald Biallas