Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Gromadzenie, opracowywanie i wykorzystanie danych osobowych

Mogą Państwo korzystać z naszej strony bez podawania swych danych osobowych. Gromadzimy wyłącznie dane dostępu bez powiązania ich z danymi osobowymi, np. nazwą providera usług internetowych, strony, z jakiej do nas Państwo trafili lub nazwy wybranego pliku. Dane te opracowujemy wyłącznie w celu ulepszenia naszej oferty; nie dają one możliwości odniesienia do osoby.

Dane osobowe gromadzimy wyłącznie w sytuacjach, gdy udostępniają je nam Państwo przez formularz internetowy w celu nawiązania kontaktu. Udostępnione dane wykorzystamy bez Państwa szczególnej zgody wyłącznie do realizacji Państwa zapytania, ulepszenia naszych usług lub w celu zapobieżenia niewłaściwemu wykorzystaniu strony lub wykrycia takiego wykorzystania.

 

Zastosowanie ciasteczek

Na różnych stronach wykorzystujemy ciasteczka, by stworzyć atrakcyjną stronę i umożliwić wykorzystanie pewnych funkcji. Ciasteczka to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Większość wykorzystywanych przez nas ciasteczek jest kasowanych z dysku Państwa komputera po zakończeniu sesji przeglądania (są to tzw. ciasteczka sesji). Inne ciasteczka pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przy kolejnej wizycie (tzw. trwałe ciasteczka). Służą one głównie do nawigacji użytkownika na stronie internetowej lub do wypełniania formularzy z Państwa danymi.


Ta strona używa Google Analytics, usługi analizującej sieć firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony. Informacje wytwarzane przez ciasteczka na temat korzystania przez Państwa z tej strony są transmitowane i zapisywane na serwerze Google w USA. W przypadku aktywacji funkcji utajnienia adresu IP na tej stronie, Państwa adres IP na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów, które podpisały umowę o ustanowieniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostanie skrócony przez Google. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora tej strony Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania ze strony, stworzenia zestawień w postaci raportów na temat aktywności i tworzenia kolejnych usług związanych z korzystaniem ze strony i z sieci. Przekazywany nam z Państwa serwera w ramach Google Analytics adres IP nie jest przechowywany z innymi danymi Google. Instalacji ciasteczek można zapobiec, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową; zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie.


Ponadto mogą Państwo zapobiec tworzeniu ciasteczek i ograniczyć dostęp do Państwa danych związanych z korzystaniem ze strony (włącznie z adresem IP) i przetwarzaniu tych danych przez Google, klikając poniższy link i instalując umieszczony tam plugin

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Przekazywanie danych osobowych

Nie przekazujemy Państwa danych.

 

Prawo do informacji

Zgodnie z federalną Ustawą ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zgromadzonych na Państwa temat danych oraz ew. prawo do ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia.

 

Osoby do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących gormadzenia, opracowywania lub wykorzystania Państwa danych osobowych, informacji, poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych, jak również odwołania wyrażonej zgody proszę zwrócić się do

Niederauer Mühle GmbH, p. Stephanie Autenrieb, Windener Weg 1, 52372 Kreuzau – Tel. +49 2422 9494-0, Faks +49 2422 9494-662

 

Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są przekazywane za pomocą formularza do kontaktu za pośrednictwem internetu. Zabezpieczamy naszą stronę i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizcyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby niepowołane.

 

Prawa autorskie

Wykorzystywanie publikacji chronionej prawem autorskim lub wszelkich zawartych w niej artykułów i grafik, szczególnie poprzez powielanie lub rozpowszechanianie, jest bez wcześniejszej pisemnej zgody Niederauer Mühle GmbH niedozwolone i podlega karze, o ile Ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej. W szczególności niedopuszczalne jest gromadzenie lub opracowywanie w systemach danych bez zgody Niederauer Mühle GmbH.