środowisko naturalne

Ochrona środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie surowców

Testliner Niederauer Mühle składa się wyłącznie z makulatury. Pozyskujemy ją m.in. poprzez recykling kartonów po napojach.

Jako fabryka papieru, Niederauer Mühle odgrywa istotną rolę w kwestii ponownego wykorzystania surowców. Nasze know-how gwarantuje, że cenny surowiec będzie wielokrotnie wykorzystywany i mniej papieru będzie produkowane z nowo ścinanych drzew. By móc ponownie wykorzystać makulaturę należy z niej usunąć farby, substancje obce, i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, itp.

Ochrona środowiska na wszystkich płaszczyznach

Niederauer Mühle dba o ochronę środowiska i oszczędza zasoby na wszystkich etapach produkcji. Starania te są ważnym elementem polityki naszej firmy. Dlatego z własnej inicjatywy staraliśmy się o uzyskanie certyfikatów zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 i zarządzania energią 50001:2011.

W logistyce unikamy pustych przebiegów. Razem z naszym partnerem, firmą spedycyjną Hamacher, opracowaliśmy koncepcję, która optymalnie łączy transport roli papieru i dostarczanie makulatury tak, by jedna ciężarówka spełniała dwa zadania (co wyklucza odrębny transport dla każdego etapu).

Skontaktuj się z nami