środowisko naturalne

Ochrona środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie surowców

Testliner Niederauer Mühle składa się wyłącznie z makulatury. Pozyskujemy ją m.in. poprzez recykling kartonów po napojach.

Jako fabryka papieru, Niederauer Mühle odgrywa istotną rolę w kwestii ponownego wykorzystania surowców. Nasze know-how gwarantuje, że cenny surowiec będzie wielokrotnie wykorzystywany i mniej papieru będzie produkowane z nowo ścinanych drzew. By móc ponownie wykorzystać makulaturę należy z niej usunąć farby, substancje obce, i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, itp.

Ochrona środowiska na wszystkich płaszczyznach

Niederauer Mühle dba o ochronę środowiska i oszczędza zasoby na wszystkich etapach produkcji. Starania te są ważnym elementem polityki naszej firmy. Dlatego z własnej inicjatywy staraliśmy się o uzyskanie certyfikatów zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 i zarządzania energią 50001:2011.

W logistyce unikamy pustych przebiegów. Razem z naszym partnerem, firmą spedycyjną Hamacher, opracowaliśmy koncepcję, która optymalnie łączy transport roli papieru i dostarczanie makulatury tak, by jedna ciężarówka spełniała dwa zadania (co wyklucza odrębny transport dla każdego etapu).

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Skontaktuj się z nami