Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo

W 1984 roku firmę przejęły rodziny Autenrieb i Meyer, które do dziś prowadzą fabrykę papieru pod nazwą Papierfabrik Niederauer Mühle GmbH. Dzięki nieustannym inwestycjom w sprzęt oraz know-how Niederauer Mühle należy obecnie do liderów na rynku producentów bielonych testlinerów.

Wielkość naszej produkcji wzrosła z 9 000 ton papieru w 1984 roku do 300 000 ton dzisiaj.

Jakość zobowiązuje

Niederauer Mühle specjalizuje się w produkcji białych testlinerów pokryciowych. Papier ten można z powodzeniem zastosować jako warstwę wierzchnią kartonu (do zadruku) bądź jako warstwę wewnętrzną. Tym samym stanowi on istotny składnik opakowań z tektury falistej. A po indywidualnym zadrukowaniu, może być używany jako etykiety lub postery o dużej skuteczności reklamowej.

Niederauer Mühle jest pionierem w zastosowaniu systemu dualnego. Od 1999 roku w zakładzie prowadzony jest recykling kartonów po napojach. Odzyskiwane w ten sposób włókna znajdują zastosowanie w procesie produkcyjnym. Frakcje z polietylenu i aluminium są oddzielane w procesie przygotowawczym i przekazywane do dalszego przetworzenia. Ten innowacyjny proces recyklingu był ulepszany w Niederauer Mühle przez lata.

Aktualnie firma zatrudnia 175 pracowników. Fabryka papieru wspiera młodych pracowników, oferując aktualnie 9 miejsc dla praktykantów. Niederauer Mühle jest dobrym miejscem pracy dla studentów, którzy są zainteresowani połączeniem studiów ekonomicznych lub technicznych z praktyką.

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Skontaktuj się z nami